Wat doen wij

Dyslexiezorg

Sinds 2009 worden onderzoek en behandeling van dyslexie onder bepaalde voorwaarden vergoed door de gemeenten.

Onderzoek en behandeling van dyslexie kunnen worden vergoed wanneer:

  • de dyslexiezorg na de 7e en vóór de 13e verjaardag begint;
  • er sprake is van ernstige lees- en spellingproblemen;
  • school een leerlingdossier aanlevert. 
    Hieruit moet duidelijk worden dat er in het onderwijs een traject van intensieve hulp is geweest bij het leren lezen en spellen;
  • school vermoedt dat er sprake is van ernstige dyslexie. 
    Dit omdat er na de intensieve hulp slechts geringe vooruitgang is.

Als u in aanmerking komt voor vergoeding door de gemeente dan heeft u een speciaal aanmeldformulier nodig. Op dit formulier kan school alle gegevens invullen om het verplichte leerlingdossier voor de gemeente compleet te maken.

De aanmelding gaat via de school van uw kind, de Interne Begeleider (IB’er) van uw school, kunt u hier meer over vertellen.

Generalistische basis ggz

Wij bieden behandeling van uiteenlopende klachten. Binnen de behandeling wordt er gebruik gemaakt van diverse behandeltechnieken, zoals cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en EMDR.

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. In deze behandeling krijg je zicht op  je denkpatronen: je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag. Vervolgens leer je hoe je gedachten, die ongewenste gevoelens geven, om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen.

Bij systeemtherapie is er aandacht voor onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Uitgangspunt is dat een probleem of klacht nooit op zichzelf staat; de leefsituatie en relaties (het systeem) hebben invloed op de problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals gezin, school, buurt, religie en cultuur invloed hebben op het probleem en alle betrokkenen.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Bij behandeling van psychotrauma is EMDR de eerste keuze behandeling en is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring(en), zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident (zie ook www.emdrkindenjeugd.nl).

Schuiven naar boven